Fituesit e bursës së MKRS-së për specializim në fushën e arkeologjisë dhe antropologjisë

Në bazë të Marrëveshjes se Bashkëpunimit lidhur ndërmjetMinistrisësë Kulturës Rinise dhe Sportit dhe Këshillit Britanik – Zyra në Kosovë, panelinë përbërje prej përfaqësuesve të MKRS-së, UP-së dhe Këshillit Britanik, pasintervistës me kandidatët, mori vendim për ndarjen e 3 bursave për kandidatëtqë kanë plotësuar kriteret e shpallura të konkursit. Paneli, fitues të Bursëssë MKRS-së 2017 përzgjodhi studentët/et:

Arta Arifi – Shkenca arkeologjike
Enes Lekiqi – Arkeologji klasike dhe/apo Histori e Artit
Atdhe Prelvukaj – Arkeologji klasike dhe /apo Histori e Arti

 

*Ribotim:

Butimi: Ministria e Kulturës – Kosovë

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s