Faust, Universi, Gëte

Pas një përpjekje jetësore se nga librat Faust do të merrte shpërblimin, dija e tij do i vlente njerzimit, i mbyllur në dhomën e tij, mbi tavolinë, vendos ti jap fund jetës. Ti jap fund, sepse jeta e tij ishte një zhgënjim. Asgjë nuk fitoj veç humbi. Dinjiteti i tij kishte humbur. E quanin sharlatan, […]

Read More…