Ditët e Letërsisë Shqipe në Amerikë, 2017

Këtë vit, aktiviteti i njohur  “ Ditët e Letërsisë Shqipe në Amerikë”,  hynë në vitin e 16-te, do të mbahet në tri ditët e fundit të muajt  tetor, konkretisht: Me datat, 27, 28 dhe 29 Tetor 2017 Dita e parë, si çdo vit: pritja, sistemimi dhe darka e mirëseardhjes. Takimi përshëndetës te Kafe Kuvendi, më […]

Read More…